berikning hund

Vad menas med berikning för hunden? Berikning betyder i detta sammanhang att hjälpa hunden att få utlopp för sina medfödda beteenden. Alla djur har beteenden som är så viktiga för dom, att djuret behöver utföra sina instinktiva beteenden och känslor är något vi inte skall ta ifrån dom.

Finns de beteenden som är överdrivna så brukar jag tipsa om att börja ge hunden mer av mental aktivering som hunden gillar. Överdrivna beteenden kan vara, larm och vakt till exempel. Hunden tar sig själv på största allvar i sin anställning som dörrvakt.

Hunden har inte så mycket annat mentalt jobb för sig? även kallat svartjobb.

Att skapa möjligheter för djuren att få utlopp för sådana beteenden, är Berikning!
De viktigaste beteenden för hunden är följande:

 

  • Jaktbeteenden: olika beteenden som är kopplad till jakten. Exempel på sådana är: att springa efter, spåra och gripa bytet.
  • Samarbetsbeteenden: att tillsammans med andra arbeta mot ett visst mål.
  • Revirbeteenden: beteenden som handlar om att kontrollera och vakta sitt revir.
  • Familjebeteenden: socialt samspel som lek, konfliktlösning och vårdande.
  • Ätbeteenden: olika beteenden som har med ätande att göra. Till exempel tugga och svälja, söka föda och undersöka om något går att äta.

Källa: Maria & David Selin Hundgruppen

Vad händer om ett medfött beteende inte får utlopp?
Om hunden inte får möjlighet att utföra ett sådant beteende, så är det i första hand risk att det ”poppar upp” i (för hundägaren) fel sammanhang. Det kan då utvecklas till ett problembeteende, som exempelvis olovlig jakt eller överdrivet vaktande. Om detta av någon anledning inte är möjligt eller stoppas av effektiv träning, så kommer hunden att börja må dåligt. Typiska symtom på att det gått så långt, är så kallade stereotypier. Det är i korthet beteenden som upprepas gång på gång, exempelvis ”flanksugning”, ”skuggjakt” och ”vankande”.

berikning hund

Vilka hundar behöver Berikning?

Berikning är något som gäller alla hundar, oavsett om de lever som sällskapshundar, hundgårdshundar, tjänstehundar eller på något annat sätt.
Men man är tvungen att ta hänsyn till den speciella hundens ras, kön och personlighet när man ska välja vilka beteenden som är mest betydelsefulla att försöka tillgodose genom Berikning.

Hur gör man?
Först måste man lära sig mer om de olika beteendena, sen försöka att komma fram till vilka som är viktiga för just min hund. När det är gjort får man fråga sig vilka av dessa beteenden som min hund är förhindrad att utföra? Man kan också titta på eventuella ”problembeteenden” när man försöker att besvara den sista frågan.

Sen så gäller det att skapa förutsättningarna för att just dessa beteenden ska få komma till uttryck i någon form. Vi hundägare har i huvudsak två olika sätt att Berika våra hundars liv. Det sker antingen via hundägaren eller via miljön.

Berikning via hundägaren:

Berikning då hundägaren är med och agerar. Exempel på det är bland annat vissa av bruksgrenarna och jaktträning. Vi har för den skull inte påstått att alla dessa alltid är bra Berikning.

Berikning via miljön:

När man via hundens miljö skapar förutsättningar för att hunden ska kunna utföra vissa beteenden. Exempel på det kan vara anpassade utfodringsrutiner och vissa ”hundleksaker”. Matgivnings tips

Vad är bra Berikning?

Tyvärr är det inte så enkelt att man kan säga att en viss aktivitet alltid är bra Berikning för alla hundar. Man måste, som sagt, ta hänsyn till både hundens ras, kön och personlighet. Vallning till exempel är oftast en bra Jaktberikning för vallhundarna. Det innebär att de får utlopp för just deras, genom avel förstärkta, speciella delar av det ursprungliga jaktbeteenden. Men för en retriever är naturligtvis vallning i de flesta fall inte någon bra Berikning. Fågelapportering däremot brukar vara en bra Berikning för retrieverns jaktbeteende!

Något annat man bör tänka på är att Berikningen så mycket som möjligt ska efterlikna den situation där beteendet förkommer i naturen. Det är alltså för en retrievern bättre Berikning att apportera fågel, än pinnar. Berikningens värde är följaktligen även beroende av hur den genomförs. Ett annat exempel är blodspår. För de flesta hundar är det en bra jaktberikning. Men om spåret stinker av människolukt eller är lagt i raksträckor och nittiogradiga vinklar, efterliknar det inte direkt en naturlig jakt.

Det viktigaste är alltså vad hunden upplever, vad den egentligen får utlopp för och inte vad vi kallar det.

berikning hund

Vad är skillnaden mellan Berikning och Aktivering.
För att svara på denna fråga behöver vi även definiera Aktivering. Enligt det som skrivits i ämnet betyder begreppet Aktivering att hundens ska arbeta med hjärnan. Hur spelar inte så stor roll, och ju mer desto bättre.

Berikning däremot är att hunden ska få möjlighet att utföra vissa speciella och för hunden (både som art och individ betraktat) viktiga beteende. Det viktigaste är att välja exakt rätt Berikning, och dessutom inte mer än vad hunden har behov av.

Vad har vi hundägare för nytta av Berikning?
Förutom att hunden mår bättre, så minskar det risken att vi får problem med vår hund. I vissa fall kan rätt utförd Berikning till och med hjälpa till att ta bort redan uppkomna problem. Hos de hundägare som börjat med Berikning, ser vi ett ökat intresse för hundens beteende och språk. Detta leder till en ökad hundkunskap. För den som tävlar eller arbetar med sin hund finns det rena dressyrvinster i att utnyttja kunskapen om hundens medfödda beteenden.

Bra kurser för att lära sig mer http://www.hundutbildningsgruppen.se/default.asp?sida=kursutbud

Källa David 

Privatträning

En beteendeutredning är en analys och kartläggning på hundens vanor, erfarenheter och hälsostatus.

Dela inlägget

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen