Skillnad på privatträning och beteendeutredning

Skillnad på privatträning och beteendeutredning

I en utredning ingår träningsplan och dokumentation det gör det inte i privatträning. En beteendeutredning går ut på att ge dig en prognos och förståelse av hundens beteende och potentiella problematik. Genom att gå över behov och utmaningar samt hur du skall gå till väga för att lösa problemet.
För det krävs en hel del konsekvent träning och att man själv sätter sig in i arbetet och förståelsen kring hundens språk och inlärning. För att på bästa sätt ta till sig och utnyttja de träningsmetoder man kommer att använda.
En privatträning eller så kallad ”symptomträning” handlar egentligen om att lägga mer tyngd på den praktiska biten och komma igång med övningar direkt. Genom att träna olika strategier som BAT2.0, operant motbetingning och frivillig hantering etc.
Om du där emot är van vid att träna med hundar, så behöver du inte nödvändigtvis min närvavro i processen med den praktiska träningen. Utan då räcker de med att göra en beteendeutredning och sen får du material och ett upplägg att arbeta med via mail.
Detta är endast en liten summering av vad dessa begrepp kan innebära och vad man bör tänka på. Jag har försökt att förmedla ett resonemang kring vilken problematik som matchar vilket begrepp och behov i bilden ovan. För att ge inblick i hur processen att ta hjälp av en hundpsykolog kan se ut.
 

Oftast går det till så här när någon kontaktar mig..

Hundägare mailar:
-Hej mitt namn är ….. och vi har dessa problem, detta är hundens bakgrund. Jag svarar sedan med en rekommendation av tjänst tex.
– Hej, vi behöver börja med en beteendeutredning eller hej de räcker med en/ett par privatträningar.
Om en beteendeutredning bokas in mailar jag ut ett formulär med relevanta frågor för min vetskap. På vårt möte senare tas detta formulär med som en förberedelse inför vad vi kommer att prata om. Detta är också för att spara tid och effektivisera för dig som kund, så att mer tid kan läggas på aktiv träning.
 

Exempel scenario:

Problematik vid hundmöten i form av utfall där probelm pågått under en längre tid. Utfallen är ordentliga och hunden riktar även om sin ilska mot hundägaren.
Hundägaren är inte van att träna hund (första hunden).
Min rekommendation utifrån mina tidigare erfarenheter i ett sådant fall blir sannolikt att börja med en beteendeutredning och att du sedan bör följa upp med 3 privatträningar och ett videosamtal inom loppet av ett halvår.
 

Kontakta mig om du har fler frågor eller funderingar här:

Privatträning

En beteendeutredning är en analys och kartläggning på hundens vanor, erfarenheter och hälsostatus.

Dela inlägget

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *