Belöningsbaserad kontra bestraffningsbaserad inlärning.

Sabina nyström photography
Sabina nyström photography

 

Det finns olika träningsmetoder när de kommer till hundträning och oftast baserar den sig på tradition eller erfarenhet, och då oftast bara från en enda persons filosofi. 

Vad är belöningsbaserad inlärning kontra bestraffningsbaserad?

Hur effektiva är metoderna, samt hur de påverkar hundens välbefinnande.

Och vad säger forskningen?

Operant betingning

Vid operant betingning associerar djuret ett beteende med dess konsekvens. Om
konsekvensen är fördelaktig så kommer djuret utföra mer av beteendet men om konsekvensen
är aversiv minskar beteendefrekvensen. Det finns fyra sätt med vilka man kan påverka
frekvensen av ett beteende. Om de var något dom verkligen tryckte på att vi skulle kunna utantill på hundpsykolog utbildningen så var det detta. Om vi inte förstår hur vi formar beteenden liksom, ja då blir de väldigt svårt att träna hund.

  • Positiv förstärkning: Tänk + alltså att du lägger till något (Tex. godis) i följd av ett beteende som du vill förstärka och se mer av. Tex. sitt, hunden sätter sig och du lägger till en godis som hunden vill ha.
  • Negativ förstärkning: Tänk – alltså att de finns ett obehag som släpper när rätt beteende utförs. Kommande förväntad konsekvens uteblir / tas bort då rätt beteende utförs. Du nyper hundens öra, när hunden slutar göra de oönskade beteendet släpper du örat. Effekten av inlärningen blir att något som är obehagligt försvinner. Något obehagligt avbryts för hunden.
  • Positiv bestraffning: Tänk + du lägger på ett obehag när du vill få bort ett beteende. Tex. Hunden drar i kopplet, du rycker hårt i kopplet och hunden slutar dra (för en liten stund). Det här är den vanligaste metoden och den värsta.
  • Negativ bestraffning: Tänk – något försvinner när hunden tar till ett beteende för att få de den vill han. Tex. Om hunden hoppar efter din mat så tar du bort den eller äter upp den själv. När hunden sitter stilla får den.
  • Utsläckning: Du ger ingen respons på hundens beteende. Hunden upplever att de beteendet inte fungerar för att få de den vill ha och beteendet försvinner.

Det är lite klurigt att memorera dom olika, det tog mig lång tid att förstå. 

Sammanfattar och repeterer igen:

Positiv förstärkning: lägg till något bra.

Negativ förstärkning: Ta bort något dåligt.

Positiv bestraffning: Lägg till något dåligt.

Negativ bestraffning: Ta bort något bra.

Hunden handlar antingen:  · för att uppnå något den vill ha · för att undvika något obehagligt.

Förstärkning ökar ett beteende. Bestraffning minskar ett beteende.

Belöningsbaserad kontra bestraffningsbaserad inlärning?

Belöningsbaserad inlärning betyder att man jobbar med belöningar och markerar rätt beteenden, det man vill se mer av till följd av beröm. Man berömmer hunden och ger den gärna en lön (något den vill ha). Man undgår korrigeringar eller visar hunden när något blivit fel. Blir något fel bryr man sig inte. Bestraffningsbaserad inlärning betyder att du visar hunden när du är missnöjd med dens beteende, du anmärker fel. Lägger gärna på obehag för att få fram dom beteendena man vill ha. Om man använder sig av straff (och straff behöver inte vara fysiskt obehag alltid, utan kan ochså vara en stirrande blick eller ett strängt NEJ) så om man nu använder sig av obehag när något går fel då är basen en bestraffningsbaserad inlärning i min väld.

Påverkan på beteende, så säger forskningen:

Hundar som tränas enbart med positiv förstärkning visar färre problembeteenden jämfört med
om bestraffning ingår i träningen (Hiby et al., 2004; Blackwell et al., 2008).
Hiby et al. (2004) visade att antalet problembeteenden var korrelerat med frekvensen av straff
men att ingen korrelation fanns med antalet belöningar. Specifika samband som hittades var
att användande av straff gav högsta andelen separationsrelaterade problem medan användande
av enbart positiv förstärkning innebar att färre hundar blev upphetsade.
En kombination av positiv förstärkning, negativ förstärkning och positivt straff i hundträning
ger mer undvikande beteenden hos hunden jämfört med om endast positiv förstärkning
används. Exempel på undvikande beteenden är att undvika eller gömma sig från människor
och hundar. Om positivt straff används i träningen så visar hundarna signifikant mer
aggressivitet mot främmande/kända människor/hundar eller i samband med utfodring än om det inte används (Blackwell et al., 2008). Samband finns även mellan positivt straff och oönskade responser, exempelvis aggressivitet mot tränaren, vid tillsägning (Blackwell et al.,
2008; Herron et al., 2009) 

Lär dig mer om inlärning här. Väldigt tydlig PP

Varför fungerar straff?

Straff eller så kallad quickfix ger resultat direkt och det är kanske därför de attraherar människan så mycket. Hunden blir skrämd och vill direkt upphöra med de den gör för att undgå obehaget. Överlevnad. Hunden visar oftast vad vi kallar ”lugnande signal” när dom märker att vi blir upprörda. Dom lite stänger av, apati. I längden får du fram något som kallas inlärd hjälplöshet (som betecknar ett apatiskt tillstånd av vanmakt som beror på att individen utsatts för oförutsägbara eller okontrollerbara konsekvenser) och de blir svårt att träna hunden eftersom den är rädd för att göra fel. Samma sak gäller när man överöser hunden med intryck , så kallat ”flooding” översvämning. Praktiska exempel är när man går in på hundmässan med sin reaktiva hund, de blir så mycket hundar att den istället stänger av och inte gör utfall ”flooding”. Ceasar milan jobbar med flooding och positiv bestraffning, samma sak sker när han skall ta in en reaktiv hund till hans flock, hunden stänger av. Hunden blir överöst med intryck och väljer att visa sig undergiven. 

Andra inlärningsprinciper hos hund

Inlärningsprinciper hund:
• Habituering/tillvänjning: anpassning till omgivningen
• Respondent inlärning: att lära via association (tex. klassisk betingning).
• Operant inlärning: att lära via konsekvenser
• Modellinlärning: att lära via observation

En bra bild-metafor om belöningsbaserad inlärning, från djur pedagogen.

Privatträning

En beteendeutredning är en analys och kartläggning på hundens vanor, erfarenheter och hälsostatus.

Dela inlägget

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen